Wigilia dla samotnych

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też 19 grudnia odbyła się już po raz kolejny „Wigilia dla Samotnych” zorganizowana przez Radę Osiedla Zawadzkiego – Klonowica w Szczecinie dla samotnych osób z naszego osiedla.
Swej gościny użyczył Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera. Przybyło ponad 100 osób. Wśród specjalnie zaproszonych gości byli  przedstawiciele Spółdzielni PSS „Społem”, Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno.
Wigilia rozpoczęła się od powitania zebranych przez przewodniczącego Rady Osiedla Zawadzkiego – Klonowica pana Jerzego Pawlika. Po przywitaniu tradycyjnie, wszyscy uczestniczy złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.
Oprócz suto zastawionych stołów - dzięki ofiarności PSS „Społem” –  pełnych wigilijnych potraw, na gości czekał program artystyczny prowadzony przez członka Rady Osiedla – pana Tadeusza Radzika. Były konkursy i zabawy. Bożonarodzeniowe kolędy śpiewał chór z domu kombatanta, a później wszyscy zgromadzeni goście.
Na zakończenie dla wszystkich, którzy sobie tego życzyli  zrobiono specjalne paczki żywnościowe.