Radni Osiedla

PAWLIK
JERZY HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
RADZIK
TADEUSZ JAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
MALTAŃSKA
JADWIGA
SKARBNIK
ŁABAŃSKI
ZBIGNIEW
CZŁONEK ZARZĄDU
NOWAKOWSKI
LECH ANDRZEJ EDMUND
CZŁONEK ZARZĄDU
SOWA
MIECZYSŁAW
RADNY
PIETRASIK
PAWEŁ PIOTR
RADNY
KILAR
HENRYK ADAM
RADNY
GRYKO
JĘDRZEJ HENRYK
RADNY
ROMANOWSKI
JAN ZBIGNIEW
RADNY
SZYMAŃSKI
PRZEMYSŁAW JAROSŁAW
RADNY
ŚWIĘTOCHOWSKA
BARBARA TERESA
RADNA
BUDZISZ
DANUTA
RADNA
KALIŃSKA
REGINA MARIA
RADNA
PIETRASIK
IRENA MARIA
RADNA