Radni Osiedla

PAWLIK
JERZY HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
RADZIK
TADEUSZ JAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
SZYMAŃSKI
PRZEMYSŁAW JAROSŁAW
SKARBNIK
NOWAKOWSKI
LECH ANDRZEJ EDMUND
CZŁONEK ZARZĄDU
MALTAŃSKA
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
PIETRASIK
PAWEŁ PIOTR
RADNY
KILAR
HENRYK ADAM
RADNY
GRYKO
JĘDRZEJ HENRYK
RADNY
ROMANOWSKI
JAN ZBIGNIEW
RADNY
ŁABAŃSKI
ZBIGNIEW
RADNY
SOWA
MIECZYSŁAW
RADNY
BUDZISZ
DANUTA
RADNA
KALIŃSKA
REGINA MARIA
RADNA
PIETRASIK
IRENA MARIA
RADNA
ŚWIĘTOCHOWSKA
BARBARA TERESA
RADNA