Radni Osiedla

PAWLIK
JERZY HENRYK
PRZEWODNICZĄCY
RADZIK
TADEUSZ JAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
SZYMAŃSKI
PRZEMYSŁAW JAROSŁAW
SKARBNIK
MILEWSKA
ILONA NATALIA
SEKRETARZ
KRÓLIKOWSKI
WŁADYSŁAW LESZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
SOWA
MIECZYSŁAW
RADNY
PIETRASIK
PAWEŁ PIOTR
RADNY
KILAR
HENRYK ADAM
RADNY
ROMANOWSKI
JAN ZBIGNIEW
RADNY
SZYCH
MARIUSZ
RADNY
BARACZ
KAMIL
RADNY
KALIŃSKA
REGINA MARIA
RADNA
CHAŁUBIŃSKA
WIESŁAWA STANISŁAWA
RADNA
KUBIAK
KRYSTYNA HELENA
RADNA
MALTAŃSKA
JADWIGA
RADNA