W sprawie: Zmiany załącznika do planu finansowego na rok 2017