Uchwała Nr 93/19 - sprawozdanie finansowe Rady Osiedla za I kwartał 2019 rok.