Turniej tenisa stołowego

W dniu 9 listopada 2007 r. odbył się turniej tenisa stołowego organizowany przez  Radę Osiedla Zawadzkiego – Klonowica i Szkołę Podstawową Nr 45.
Celem zawodów było kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i  postaw współodpowiedzialności u dzieci, integracja dziecięcej społeczności osiedla, oraz propagowanie form aktywnego wypoczynku.
Zainteresowanie turniejem przekroczyło oczekiwania organizatorów. Na sześciu stołach w sali gimnastycznej walczyło kilkadziesiąt dzieci w kilku kategoriach wiekowych. Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące, rozgrywane w atmosferze fair play i obfitowały niekiedy w dramatyczne zwroty. Zawodników wśród publiczności dopingowali rodzice, którzy dość licznie przybyli na turniej.
Dla trójki zwycięzców w każdej kategorii wiekowej wręczono medale i dyplomy. Pozostałym dzieciom - słodycze jako nagrody pocieszenia. Nagrody wręczał przewodniczący Rady Osiedla Pan Jerzy Pawlik wspólnie z Panią Jadwigą Maltańską i Panią Lilianną Kasprzak – nauczycielką wychowania fizycznego SP Nr 45.
Turniej wykazał, że przy niewielkich nakładach finansowych można zapewnić dzieciom naszego osiedla aktywny wypoczynek i relaks oraz wspaniałą zabawę, a zadowolenie i uśmiech na ich twarzach są najlepszym podziękowaniem dla organizatorów.