Stanowisko RO w sprawie opinii radnych Rady Miasta Szczecin dotyczących działalności Rad Osiedla