Spotkanie Rady Osiedla w radnymi

W dniu 26.09.2007 r. odbyło się spotkanie Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica z radnymi naszego okręgu. Na spotkanie przybył tylko pan radny Adam Tadeusz Ruciński  oraz pan Jędrzej Wijas w zastępstwie radnego Pawła Jurasa.
Przewodniczący naszej Rady – pan Jerzy Pawlik serdecznie powitał zebranych i przedstawił krótko problemy z jakimi borykają się mieszkańcy osiedla. Pierwszą, zasadniczą sprawą jest kwestia parkingów dla samochodów. Przygotowania do budowy hali sportowej spowodowały konieczność rozbiórki ponad tysiąca starych garaży. I chociaż wszyscy popierają budowę hali to stała się ona przyczyną zablokowania samochodami osiedla. Na wszelkie inicjatywy Rady Osiedla i Stowarzyszenia SMOK związane z budową tymczasowych parkingów Urząd Miasta nie wyraża zgody, ponieważ Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie może brać odpowiedzialności za ewentualne szkody na tych terenach.
Tymczasem sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Spółdzielnie mieszkaniowe zaczynają grodzić parkingi na swoich terenach. Wiele wspólnot mieszkaniowych broni się przed parkowaniem samochodów na swoich chodnikach stawiając metalowe słupki.
Jerzy Pawlik zwrócił także uwagę na brak właściwej dbałości Miasta o obecne parkingi. Przykładem jest parking przy ul. Szafera. Jego wygląd, stan nawierzchni, itp. jest katastrofalny. Na dodatek położony jest bezpośrednio przy wjeździe na osiedle i stanowi niechlubną jego wizytówkę.
Drugą kwestią na którą zwrócił uwagę to teren boiska w miejscu, gdzie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ma powstać w przyszłości basen. Obecnie boisko służy młodzieży do gry w piłkę. Niestety, stan nawierzchni jest w fatalnym stanie. Wystające kawałki betonu i pręty stanowią zagrożenie i mogą być przyczyną wypadków. Rada Osiedla wystąpiła o ewentualne sfinansowanie przez Urząd Miejski nowej nawierzchni boiska. Sprawa jest tym bardziej nagląca, że poza obiektami sportowymi Szkoły Podstawowej Nr 45 innych boisk na terenie osiedla nie ma.
Wśród innych spraw poruszonych przez Przewodniczącego należy wymienić:

- zniszczone chodniki na osiedlu
- niedokończona budowa tzw. ”miniparku”
- brak dbałości o tereny należące do gminy Szczecin
- stan dróg na osiedlu

W trakcie dyskusji członek Zarządu Rady Osiedla – pan Wiesław Ostrowski zwrócił uwagę, że w budżecie miasta na ukończenie budowy „miniarku” przyznano 130 tys. złotych. Rok się kończy, a końca budowy nie widać, chociaż pozostało do wykonania jedynie oświetlenie i budowa stolików.
Zwrócił także uwagę na problem własności terenów na osiedlu. Tereny wspólnot mieszkaniowych graniczą z terenami miasta i spółdzielni. Brak koordynacji, dobrej woli i  zwykłego dogadania się jest powodem wielu anomalii budowlanych. Przykładem  tzw. „plac szachisty”, gdzie nie położono kilka metrów chodnika ponieważ teren należał już do innego właściciela. W efekcie chodnik prowadzi donikąd.

Radny Adam Ruciński obiecał pomoc w wielu poruszanych sprawach poprzez bezpośrednią interwencję oraz interpelacje na sesjach Rady Miasta.

Na zakończenie spotkania pan Wiesław Ostrowski zwrócił się jeszcze z prośbą o pomoc lokalową dla Rady Osiedla. Obecne pomieszczenie Rada dzierżawi od Pomorskiej Akademii Medycznej. Z początkiem przyszłego roku dzierżawa zostanie wymówiona. PAM zaproponowała inny lokal w piwnicy tego budynku. Jego adaptacja dla potrzeb Rady Osiedla jest możliwa tylko w przypadku sfinansowania remontu przez Urząd Miasta.