Przypominamy o prawidłowym parkowaniu pojazdów

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że na terenie osiedla obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz parkowania samochodów na trawnikach, drogach pożarowych, drogach z oznakowaniem zakazu parkowania oraz innych miejscach w których zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pozostawianie pojazdów jest zabronione.

Uprzedzamy, że Policja oraz Straż Miejska będą prowadzić kontrole i wyciągać konsekwencje karno - administracyjne.