Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 25.05.2017