Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 22.08.2017