Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 17.01.2017 r.