Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 16.05.2017