Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 14.02.2017