Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 13.06.2017