Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 12.09.2017