Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 07.12.2016r.