Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 07.03.2017