Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica w dn. 04.04.2017