Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 8.01.2019