Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 4.12.2018