Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 26.02.2019