Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 13.09.2016