Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 12.05.2016