Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 08.11.2016