Podziękowanie

W imieniu Rady Osiedla Zawadzkiego – Klonowica i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Klonowica –Zawadzkiego „SMOK” pragnę gorąco podziękować wszystkim instytucjom i osobom za pomoc i organizację festynu osiedlowego w dniu 6 października 2007 r. na stadionie „Arkonii”.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do przedstawicieli  Spółdzielni „Społem”, Komisariatu Policji Szczecin – Pogodno, przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Szafera, Szkoły Podstawowej Nr 45, klubu sportowego „Arkonia”, 12 dywizji zmechanizowanej, Straży Pożarnej, Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ster”oraz panu Nestorowiczowi kierującemu klubem modelarskim RSC. Wasza serdeczność i zaangażowanie sprawiło, że wszyscy uczestnicy festynu bawili się świetnie, a uśmiech i radość na twarzach dzieci były tego najwymowniejszym dowodem.

Pragnę także gorąco podziękować za pomoc i wkład pracy podczas festynu wszystkim jego organizatorom, a szczególnie Paniom: Grażynie Przygodzkiej, Ewie Łojewskiej, Małgorzacie Wieczorek, Grażynie Ostrowskiej, Joannie Szulc, Jadwidze Maltańskiej oraz panu Przemysławowi Grabickiemu i państwu Renacie i Dariuszowi Skrockim z Zespołu Szkół Nr 4 za wspaniałe poprowadzenie gier zabaw dla dzieci, a także uczniom tej szkoły: Dagmarze Sabata, Katarzynie Proć, Roksanie Smola, Karolinie Sobótka, Karolinie Wocial, Katarzynie Salwa, Amandzie Jurkowskiej.

Serdecznie dziękuję członkom Rady Osiedla i Stowarzyszenia SMOK – Panom: Tadeuszowi Radzikowi, Wiesławowi Ostrowskiemu, Andrzejowi Miłkowskiemu, Zbigniewowi Łabańskiemu, Tomaszowi Wieczorkowi, Mieczysławowi Sowie, Jerzemu Ornowskiemu, Lechowi Nowakowskiemu, Andrzejowi Tyszce i Romanowi Tomiakowi oraz panu Władysławowi Królikowskiemu za organizację marszu na orientację.

Swoją pracą i zaangażowaniem sprawiliście, że organizacja imprezy była niezwykle sprawna i na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że podobne imprezy organizowane w przyszłości również zaszczycicie Państwo swoim udziałem.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.

                                                                                                                                           Jerzy Pawlik
                                                                                                        
                                                                                                                                Przewodniczący Rady Osiedla