Pierwsze działania, pierwsze decyzje

W dniu 5 lipca bieżącego roku nowa Rada Osiedla przeprowadziła pierwszy etap przeglądu osiedla. Celem przeglądu było sprawdzenie miejsc do uporządkowania i wykoszenia trawników, przygotowanie listy terenów do zagospodarowania oraz bieżąca kontrola osiedla.
Stwierdzono wiele nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości na osiedlu, brak należytej dbałości o stan chodników a także ich dewastację. Interwencji wymagają również tereny zielone osiedla. Część trawników jest nieskoszona, nieprzycięte gałęzie drzew uniemożliwiają poruszanie się przechodniów po chodnikach.
Dużym problemem osiedla Zawadzkiego-Klonowica jest brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.
Z tego względu mieszkańcy parkują swoje samochody we wszelkich dostępnych miejscach niszcząc trawniki i chodniki. Jedna ze wspólnot mieszkaniowych przy ul. Szafera ułożyła nową nawierzchnię chodnika na swoim terenie ustawiając jednocześnie słupki uniemożliwiające wjazd samochodom. Niestety nie zadbała przy tym o wygospodarowanie miejsca do parkowania dla członków swojej wspólnoty licząc, że będą oni parkować pojazdy na parkingu będącym własnością Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub na okolicznych terenach należących do innych wspólnot mieszkaniowych.
Z dokonanego przeglądu zostaną sformułowane zadania pod adresem spółdzielni mieszkaniowych na osiedlu, wspólnot mieszkaniowych oraz zewnętrznych instytucji. W kilku przypadkach Rada Osiedla wystosuje pisma do Straży Miejskiej w celu podjęcia interwencji.
W najbliższym czasie dokonany zostanie drugi etap przeglądu obejmujący południowo-wschodnią część osiedla.