Litewska już oświetlona

Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica wespół ze Stowarzyszeniem SMOK po batalii stoczonej z naszym magistratem wreszcie uzyskała obietnicę budowy oświetlenia przy ulicy Litewskiej.

Nowe latarnie stanęły począwszy od stadionu, aż do ul. Zawadzkiego. Prace budowlane zakończono w czerwcu. Oświetlenie zamontowano oddzielne dla ulicy i oddzielne dla chodników.