Informacja o osiedlu

Osiedle Zawadzkiego Klonowicaliczy około 14 380 (dane z lutego 2004r.) mieszkańców i położone jest około 5 km na północny zachód od centrum miasta.
Powierzchnia osiedla wynosi 1 580 km2.
Granica osiedla przebiega od wschodu ulicami Wojska Polskiego, Unii Lubelskiej, Klonowica, Żołnierska - wzdłuż tylnego ogrodzenia posesji ul. Szerokiej, Romera przez pole za garażami do ulicy Wojska Polskiego przy 12 Brygadzie.
Historia powstania osiedla sięga okresu lat 20-tych i 30-tych, to budynki przy ul. Unii Lubelskiej i Wojska Polskiego z późniejszymi przeróbkami oraz fabryką"Polmo".

Druga faza budowy to lata sześćdziesiąte - pięć budynków przy ul. Klonowica budowane dla kadry wojskowej.
Trzecia faza budowy przypada na lata siedemdziesiąte. Decyzją ówczesnego Ministra Obrony Narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego część poligonu wojskowego została przekazana pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwszym budynkiem (punktowcem) oddanym do użytku, był budynek przy ul. Zawadzkiego 10, a ostatnim Hotel Pracowników WAM przy ul. Zawadzkiego 52.

W minionych latach głównymi mieszkańcami osiedla była kadra zawodowa Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji, kolejarze oraz stoczniowcy.

Miejscem pamięci jest pomnik ku czci masowo zmarłych żołnierzy francuskich po wojnie francusko-pruskiej w roku 1871 znajdujący się na końcu ul. Litewskiej. Był to obóz jeniecki znajdujący się pod namiotami. Wybuchła epidemia, która pochłonęła ponad 200 jeńców. Zostali oni pochowani wzdłuż ul. Litewskiej. Obecnie na tych mogiłach rosną sosny karłowate.

Na terenie osiedla znajdują się:

Szkoły publiczne:
    - SP nr 45 ul. Benesza
    - ZS nr 1 ul. Romera
    - ZSS   ul. Klonowica

Szkoły niepubliczne:
    - Prywatna SP Leonarda Piwoni ul. Klonowica 3
    - Katolickie Gimnazjum im. St. Kostki ul. Zawadzkiego

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ottona

Kluby Sportowe:
    - SKS "Czarni"
    - KS "Bojo"
    - KS "Gryf"
    - Szczecińskie Towarzystwo Sportowe
    - KS "Triathon"

Obiekty sportowe:
    - Stadion LA z halą sportową i bieżnią im. Wiesława Mońka,
    - Tor kolarski im. Zbysława Zająca,
    - Korty tenisowe - 6 boisk w tym dwa pod namiotami

Służba zdrowia:
    - przychodnia lekarska,
    - lecznica dla zwierząt

Hotele:
    - Hotel "Jantar" ul. Romera 1,
    - Hotel kolarski przy ul. Szafera,
    - Hotel pracowników PAM ul. Zawadzkiego 52

Instytucje:
    - Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
       ul. Romera 21/29,
    - Biuro Komorników Sądowych ul. Klonowica 1 a
    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Romera 2,
    - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
       ul. Romera 2,
    - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
       ul. Klonowica 5,
    - Pracownicze Ogrody Działkowe "Bartoszówka",
    - Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Większe zakłady pracy:
    - Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo",
    - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
    - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe,
    - Drukarnia "COLORADO" al. Woj. Polskiego,
    - Drukarnia przy ul. Romera,
    - Dwa oddziały banków,
    - Targowisko przy ul. Szafera,
    - Straż Pożarna ul. Klonowica 4,
    - Trzy strzeżone parkingi oraz dwie myjnie samochodowe