Dotyczy: Wyboru organizatora festynu osiedlowego 2016 roku