Dotyczy: opinii w sprawie wydzierżawienia działki 14/1 obręb 2008