Dotyczy: opinii w sprawie Szlaku historyczno-przyrodniczego „POGODNY”