Dotyczy: opinii w sprawie rozwiązań projektowych dotyczących budowy chodnika przy ul. Litewskiej.