Co z przebudową ulicy Szafera?

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Pan Jan Stopyra

 

Rada Osiedla Zawadzkiego-Klonowica z wielkim zaniepokojeniem odnosi się do projektu budżetu miasta na rok 2014 odnośnie naszego osiedla.

Wielokrotne i bezpodstawne - jak wykazuje projekt budżetu - obietnice Pana Prezydenta Piotra Krzystka dotyczące przebudowy ul. Szafera w związku z budową Hali Widowiskowo-Sportowej są niczym innym jak tylko kpiną z mieszkańców osiedla.

Tereny miejskie na osiedlu Zawadzkiego - Klonowica stanowią niechlubną wizytówkę miasta i w tej kwestii obietnice urzędników nie przynoszą żadnych efektów. Wybudowanie „wspaniałego obiektu hali” powinno cieszyć ale wręcz przeciwnie, przeraża mieszkańców. Wymarsz po zakończonej imprezie 6 - 7 tysięcy, nie zawsze kulturalnych kibiców i przemarsz przez osiedle już dzisiaj powoduje zaniepokojenie.

Dlatego Rada Osiedla zwraca się do Pana Przewodniczącego i Radnych Miasta Szczecina o spowodowanie takich zmian w budżecie miasta, które pozwolą w jak najszybszym czasie rozwiązać problemy komunikacyjne na ul. Szafera, tym bardziej że jak wynika z zapewnień Pana Prezydenta miasto otrzymało unijną dotację na pierwszy etap przebudowy.

 

Jednocześnie stanowczo protestujemy przeciwko obniżaniu budżetu Rad Osiedli, zabija to wszelką działalność na rzecz integracji mieszkańców, brak możliwości organizowania wielu imprez dla dzieci i młodzieży nie mówiąc o seniorach.

 

Przewodniczący Rady Osiedla - Jerzy Pawlik