Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 07.12.2016